Om oss

Förskoletidningen utkommer med sex nummer per år. Varje nummer belyser ett aktuellt tema som knyter an till arbetet i förskolan och till pedagogernas uppdrag. Vi ger dig verksamhetsnära kompetensutveckling genom artiklar och reportage.

Förskoletidningen i din vardag vänder sig till pedagoger som vill driva och utveckla det pedagogiska arbetet och fördjupa och konkretisera Förskoletidningens tema. Den innehåller fördjupning, övningar, diskussionsfrågor och inspiration.

Förskoletidningens målsättning är att verka för aktiv kompetensutveckling av hög kvalitet. Vi vill inspirera och engagera all personal inom förskolan, inklusive chefer och förtroendevalda.

Förskoletidningen och Förskoletidningen i din vardag är politiskt och fackligt oberoende. De ges ut av Gothia Fortbildning AB som även ger ut Grundskoletidningen, tidningen Elevhälsa och tidningen Äldreomsorg. Utöver det ger Gothia Fortbildning ut böcker samt anordnar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg.

Redaktion
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Malin Malmström, 08-462 26 70, malin.malmstrom@gothiafortbildning.se
Redaktör: Pernilla Rönnlid, 08-462 26 08, pernilla.ronnlid@gothiafortbildning.se
Layout: Susanna Rittner

Adress: Förskoletidningen, Box 225 43, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Växel: 08-462 26 60
Kundservice: 08-462 26 70, info@gothiafortbildning.se

Prenumeration: 08-462 26 70, forskoletidningen@gothiafortbildning.se
Annonser: Johan Fogelström, 073-375 90 36, johan.fogelstrom@gothiafortbildning.se

Förskoletidningen är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering förbjuden.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i: Förskoletidningen i din vardag.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen i din vardag ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant