Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Med sikte på framtiden

För tjugo år sedan kom ett efterlängtat och statushöjande styrdokument – förskolans läroplan. Grundtanken var dels att skapa en gemensam syn på utveckling och lärande genom barnens skolgång, dels att samarbetet med hemmet och barnens vårdnadshavare skulle förstärkas.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#5
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Leda framtidens förskola

Med sikte på framtiden

För tjugo år sedan kom ett efterlängtat och statushöjande styrdokument – förskolans läroplan. Grundtanken var dels att skapa en gemensam syn på utveckling och lärande genom barnens skolgång, dels att samarbetet med hemmet och barnens vårdnadshavare skulle förstärkas.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Porträttet

”Det roligaste på jobbet är guldstunderna med barnen”

Förste förskolläraren Daniel Nyström har aldrig behövt känna sig ensam som man på sin arbetsplats, i Malmö arbetar det dubbelt så många män i förskolan som i resten av landet. I sitt arbete vill han ge barnen spännande och roliga upplevelser, men också vara en manlig förebild, bortom stereotyperna.

Nr 5: 2018
TEMA:
Leda framtidens förskola

Förskola på cykel – pedagogik, glädje och upplevelser

En tur till skogen, museet eller sjön blir enkel när utflykten går på hjul. Med fyra barn i varje kupé trampar pedagogerna på Eriksberg iväg på de eldrivna kompiscyklarna ett par gånger
i veckan.

– Vi använder omvärlden i det pedagogiska arbetet på ett helt nytt sätt, förklarar förskolläraren Carl-Oscar Ernsth.

Nr 5: 2018
TEMA: Leda framtidens förskola

Trygga vuxna i en digital värld

Det surras om MIK, har ni hört det? Det är något viktigt … något om nätet och källkritik, något för skolan väl? Nej, det är lika viktigt för förskolan. En nödvändighet och vår skyldighet till och med.

Byggd för framtiden

Under hösten kommer de nya lokalerna i Fågelvägens förskola i Ed vara föremål för ett forskningsprojekt.

– Vi har byggt framtidens förskola. Nu vill vi veta hur det påverkar barnen, säger förskolechef Susanne Kinhult.

Nr 5: 2018
TEMA: Leda framtidens förskola

Barns förmågor stödjer varandra

Läroplanerna för de olika skolformerna innehåller ett stort antal förmågor som anses viktiga för barns utveckling och lärande. Om vi lyfter blicken från förskolan mot det livslånga lärandet, vilka förmågor är då viktiga att utveckla i det moderna samhället så att alla individer får lika goda förutsättningar?

TEMA: Leda framtidens förskola

Hållbart arbetsliv

På en frisk arbetsplats finns en balans mellan krav och resurser. Detta kräver en dialog mellan medarbetarna men också att vi vågar leda oss själva genom att stanna upp och reflektera. Först då kan vi förstå vad som är viktigt och vilka värderingar som är betydelsefulla, både i arbetslivet och privatlivet.

TEMA: Leda framtidens förskola

Fånga barnens förändrade kunnande

Dokumentation är nödvändig för att säkerställa att undervisningens innehåll och personalens förhållningssätt blir stöd för barnens utveckling och lärande. Samtidigt är dokumentationen av barns förändrade kunnande en del av det systematiska kvalitetsarbetet som pedagoger ofta uttrycker osäkerhet kring. Med kartläggning och analys kan arbetet bli tydligare.

Nr 5 2018
I din vardag
lock
TEMA: Leda framtidens förskola

Diskutera

Nr 5 2018
I din vardag
lock
Se allaSe färre
NÄSTA NUMMER

Nästa nummer ute 5 december.

Nästa nummer har tema teknik och matematik. Vi besöker bland annat NTA-studion i Hässelby-Vällingby där barn och pedagoger från Grönkulla gör vattenexperiment. I Ängabo förskola i Uddevalla är vi med när toddlarna ser mönster, sorterar och reflekterar.

 

 

Nr 3 2018

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen i din vardag.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen i din vardag ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant